Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliği - Mikroçip - Pet Pasaport | suzionline
Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliği – Mikroçip – Pet Pasaport

Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliği – Mikroçip – Pet Pasaport

Merhaba sevgili hayvan severler. Resmi Gazetede, bugün  Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması ile ilgili evcil hayvan besleme yönetmeliği yayınlandı. Evcil hayvan sahibi olan veya olmayı düşünen herkesin bilmesi gereken güncellemeler var. Aslında, bütün yönetmeliği okumanızı tavsiye ederim ama vakti olmayanlar için ben önemli bilgileri buraya yazacağım çünkü her hayvan sever konu ile ilgili yasal yükümlülüklerini ve haklarını bilmelidir. Haydi, başlayalım!

Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliği Kimleri İlgilendiriyor?

Kedi , köpek ve gelincik besleyen veya beslemeyi düşünen herkesi ilgilendiriyor.

( Bu arada, kim gelincik besliyor ya :D)

Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliği Neden Güncellendi?

Hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması için düzenlendi. Ancak, içerisinde öyle güzel maddeler var ki daha farklı sorunlara da çözüm niteliğinde olmuş.

Evcil Hayvan Sahibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Ev hayvanı sahibi; ev hayvanlarının kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bilgileri bağlı olduğu il veya ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumludur.

Ev hayvanı sahibi, bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

Ev hayvanı sahipleri ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemezler.

Ev hayvanı sahipleri 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sorumluluklar veli ve/veya vasisine aittir.

Ev Hayvanlarının Kimliklendirilmesi

(1) Kimliklendirme ISO 11784 standartı ve HDX ya da FDX-B teknolojisine uygun mikroçip ile yapılır.

(2) Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından veya veteriner hekim gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri tarafından yapılır.

(3) Yeni doğan ev hayvanının sahibi ilgili Beyanname ile doğum tarihinden itibaren en geç üç ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmakla yükümlüdür.

(4) Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları on beş gün içinde veri tabanına kaydedilir.

(5) Veri tabanına kaydedilmiş ev hayvanlarına ait aşı uygulaması, sahip değişikliği gibi pasaporttaki ve veri tabanındaki bilgilerin değişmesi halinde değişikliğin bildirilmesini takiben en geç on beş gün içinde yeni bilgilerin kayıt edilmesi zorunludur.

(6) Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına uygulanır.

(7) Mikroçip, ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunmalıdır.

(8) Kontrolleri esnasında mikroçipi okunamayan ya da düştüğüne kanaat getirilen ev hayvanları için sahibinin ibraz ettiği belge veya bilgiler ile veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda yeniden mikroçip uygulaması yapılır.

(9) Daha önce ISO 11784 sayılı standarda uygun olarak kimliklendirilen ev hayvanlarının çip bilgilerinin ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunması durumunda bu hayvanlara yeniden çip takılmaz.

Pasaport ile ilgili işlemler

Ev hayvanı sahibi, ev hayvanlarına ait pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç altmış gün içinde durumu bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Ev hayvanı sahibinin talebi üzerine il/ilçe müdürlüğü on beş gün içinde ev hayvanları için yeniden pasaport düzenler.

Evcil Hayvan Besleme Yönetmeliğine Göre

Mikroçiplerde Hangi Bilgiler Olacak?

 • Mikroçip numarası, yeri, yerleştirildiği tarihi,
 • Pasaport numarası,
 • Ev hayvanı sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, posta kodu, telefon numarası,
 • Aşılara ait; aşının adı, imalatçı firma, parti no, son kullanma tarihi, aşılama tarihi, geçerlilik tarihi (aşının verdiği bağışıklık süresi),
 • Aşıyı uygulayan; veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, T.C. kimlik numarası,
 • Ev hayvanın adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, belirgin işaret ve rengi,
 • Ev hayvanının ana ve baba bilgileri,
 • Kayıp bildirim tarihi,
 • Operasyon tarihi,
 • Doğum tarihi,
 • Yetiştirilme amacı,
 • Varsa hayvana ait kalıtsal kusur

Kimliklendirilmiş Ev hayvanlarının Satışı, El Değiştirmesi

evcil hayvan besleme yönetmeliği

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi, yurt dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise ithalat belgesinin bir örneği ve varsa pasaportu ile altmış gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Resmî veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip değişikliği işlenir. İthal edilmiş hayvanlar için yeni pasaport düzenlenir.

Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir.

 

Kimliklendirilmiş Ev hayvanlarının Ölümü veya Kaybolması

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç altmış gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Resmî veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir.

Terk Edilmiş Hayvan Bulanlar Ne Yapmalı?

Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde gerekli Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Eğer hayvanın resmî kayıtlarda daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum ivedilikle bildirilir ve ev hayvanını gelip teslim alması için otuz gün süre verilir. Bu süre içerisinde ev hayvanı yediemin olarak bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim edilir. Süre sonunda sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılır. Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler hayvanı terk etmiş olarak değerlendirilir.

İdari Yaptırımlar

evcil hayvan besleme yönetmeliği

Ev Hayvanlarını Kimliklendirmeyenler İçin

Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahipleri ile ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Peki, neymiş bu hüküm?

Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine 500 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde 5.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere 10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Süreci Tamamlamayan Serbest Veteriner Hekimler İçin

Ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümleri uygulanır.

Peki, neymiş bu hüküm?

Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara 5.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bunlar faaliyetten men edilir. İstenen kayıtları tutmayanlara 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Ev Hayvanlarının Bakımını ve Beslenmesini Yapmayanlar İçin

Ev hayvanlarının bakım ve beslenmesini yapmayan ev hayvanı sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanır.

Peki, neymiş bu hüküm?

Hayvan başına 100 Türk Lirası, dördüncü fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına 100 Türk Lirası, nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere 1.000 Türk Lirası, kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere 2.000 Türk Lirası idarî para cezası, Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara 5.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bizi ilgilendiren, ilk iki idari para cezası diğerleri kesim hayvanları için. Yani, sadece 100 tl para cezası. Bu sizce yeterli mi? Evcil hayvanını aç bırakan bir insan için 100 tl idari para cezası yeterli mi? Bence çok komik ve acınası bir ceza. Ancak hiç yoktan iyidir demek istiyorum. Bir gün evcil hayvanını beslemeyen veya sağlık bakımıyla ilgilenmeyen birisini görürseniz şikayet edin. 100 lira ödemek koymaz belki ama bunun bir cezası olduğunu bilsin!

Evcil Hayvanlarını Terk Edenler İçin

 Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince işlem tesis edilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra birimine durum bildirilir.

İlgili kanunda bir hüküm göremedim…

Ancak araştırıyorum, yaptırımını net olarak öğrenince burayı güncelleyeceğim.

Kimliklendirme İçin Son Tarih Ne?

Tüm köpek sahiplerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları ve her yaştaki köpeklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür.

Tüm kedi ve gelincik sahiplerinin 1/1/2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları ve her yaştaki kedi ve gelinciklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür.

 • İlla ki 2021 veya 2022 senesini beklemenize gerek yok. Şu anda da başvurabilirsiniz. Bu hem sizin için hem de evcil hayvanınız için en doğrusu.

Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yani, şu anda yürürlükte!

evcil hayvan besleme yönetmeliği

82

5 Responses

 1. eylem
  19 Haziran 2019
  • suzionline
   20 Haziran 2019
 2. Nur
  21 Eylül 2019
  • suzionline
   21 Eylül 2019
 3. Naz
  2 Haziran 2021

Yorumunuzu Yazabilirsiniz