Sokakta Apartman Ve Çevresinde Kedi Beslemek Suç Mu? | suzionline
Sokakta Apartman Ve Çevresinde Kedi Beslemek Suç Mu?

Sokakta Apartman Ve Çevresinde Kedi Beslemek Suç Mu?

Selam! Gururla sunduğum yeni sekme hav hukuk miyav’ın ikinci yazısı ile karşınızdayım. Biliyorsunuz, Türkiye’de hayvansever olmak zor. Her zaman her şekilde yaptığınız iyilikler sebebiyle tehdit ya da şikayet edilirsiniz. Hele de sokak hayvanlarıyla ilgileniyorsanız, apartman ve çevresinde kedi, köpek besliyorsanız… Birçoğumuz bu sorunları yaşadık, yaşıyoruz ancak artık dur demenin yollarını da öğrenmeye başladık!

”Sıkı dur alt komşu götlü Ahmet, hukukla geliyoruz”

Hayvansever Avukat Aslı Tanrıkut, hayvanseverlerin karşılaşabileceği olası sorunlardaki sorumluluklarını ve haklarını bizlere anlatıyor. Soru cevap sistemiyle, ben de sizinle birlikte haklarımızı öğreniyorum. Seriinin ilk yazısında evde, evin içinde evcil hayvan beslemek konusundaki yasal haklarımızı öğrenmiştik. Komşulara ve ev sahiplerine vereceğimiz şırrak tınılı cevaplarımızı not etmiştik. Hala okumayanlar buradan okuyabilirler hatta önce onu okusunlar çünkü temel bilgiler var.

Şimdi sıra ikinci konumuzda, apartman ve çevresinde kedi köpek besleyebilir miyiz? Yasal olarak buna hakkımız var mı? Sokakta kedi beslemek suç mu? Çok konuşan, boş yapan, can sıkan komşularımıza karşı nasıl önlemler alabiliriz? Hepsini öğreneceğiz. Ben soruyum, Avukat Aslı Tanrıkut cevaplıyor. Hazırsanız lets go!

1-Apartman kapısı önünde, apartmanın içinde, bahçede, terasta sitenin ortak alanlarında kedi köpek beslemek yasak mıdır? Bu sebeple apartman yönetimi ya da ev sahibi beni evden atabilir mi?

”Çabuk, götlü Ahmet gelmeden geçelim!”

(Soruda evden atabilirler mi diye sordum çünkü zaten başka herhangi bir yaptırım söz konusu dahi değil. İlk yazıda öğrenmiştik.)

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.”

”Dava yolun açıktır, Ahmet. Dava ya da bana yaş mama açabilirsin.”

Bu madde uyarınca ortak alanlarda kat malikleri ya da kiracıları birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı maddelerine uymak yükümlülüğü altındadır. Bu noktada yaptığınız besleme sebebiyle, herhangi bir kat malikine rahatsızlık verdiğiniz hususunun ispatı koşuluyla, besleme yapmanızın önlenmesine ya da koymuş olduğunuz kulübenin, yuvanın kaldırılmasına mahkemece karar verilebilir. Bir de yine yönetim planında ortak alanda evcil hayvan beslenmesi yasağına yönelik bir madde bulunması veya yönetim planına bu yönde bir yasak eklenmesi için alınan kat malikleri kararı bulunması halinde besleme yapmanızın önlenmesine ya da koymuş olduğunuz kulübenin, yuvanın kaldırılmasına mahkemece karar verilebilir. Bu hak dava yoluyla öne sürülebileceğinden belediye, zabıta ya da kolluk kuvvetlerinin bu noktada işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır.

 • Yani ne anlıyoruz? Apartman içinde veya çevresinde kedi beslenilmesinden rahatsız olan herhangi birisi varsa bu konuda dava açabilir. Yasal olarak yapabileceği başka hiçbir şey yok. Bizleri bu konuda sürekli olarak şikayete boğuyorlarsa onlara ” Rahatsız oluyorsanız, dava açabilirsiniz.” diyebiliriz.

2- Sokakta kedi köpek beslediğim için apartman yönetimi ya da ev sahibi beni evden atabilir mi?

”Atamazsın, Ahmet. Dutamazsın Ahmet.”

(Yine evden atmak dışında bir yaptırım söz konusu dahi değil.)

Hayır, sokakta besleme yaptığınız için kimse sizi evden atamaz. Sokakta beslediğiniz hayvanların ortak alanlara da girip çıkıyor olması halinde ise birinci sorunun cevabı devreye girecektir. Onun dışında yasal olarak sokakta besleme yapmanıza engel bir husus bulunmamaktadır.

3- Sokakta ya da ortak alanda besleme yapmama engel bir husus olmamasına rağmen, sürekli olarak sözlü uyarıda bulunuyorlar ne yapabilirim?

”Ne demek Ahmet’in ağzına yüzüne kum fittikleyerek susturmamız yasal değil?”

Öncelikli tavsiyem ilk yazıyla birlikte bu yazıdaki cevapları da dikkatlice okumanız, anlamanız, gerekirse atıf yaptığım kanun maddeleriyle birlikte ezberlemeniz. Herhangi bir uyarı halinde makul bir üslupla, karışamayacaklarını, EĞER HERHANGİ BİR SIKINTILARI VARSA DAVA YOLUNA BAŞVURMALARI GEREKTİĞİNİ, yasal olarak da gerekçelendirerek anlatın.

Bu durumda, bilgiden rahatsızlık duyan (var böyle insanlar) bir kısım insanları sinirlendirdiğiniz için size hakaret etmelerine ya da sizi tehdit etmelerine mahal vermiş olacaksınız. Bu esnada hemen cep telefonunuzu çıkararak, farkettirmeden ses ya da görüntü kaydı alın. Akabinde olayı özetler dilekçenize ses ya da görüntü kaydını ekleyip savcılığa şikayette bulunun, o uğraşsın. Hakaret ya da tehditte bulunmaksızın her gün evinize gelerek, telefonla, evinizden her çıktığınızda “bu kedileri/köpekleri burada besleme polis çağırırım” diyen bir profille karşı karşıyaysanız, TCK mad. 123 uyarınca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu sebebiyle şikayetçi olun. Aşağıda kanun maddesini ekliyorum;

”Ahmet’ten şikayetçiyim hakim bey, hiç susmuyor.”

TCK MADDE 123 “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

 • Sanırım bizim işimize en çok yarayacak kısım bu zaten sürekli olarak uyarılmaktan, yerli yersiz şikayet edilmesinden rahatsız oluyoruz. Bizi rahatsız etmelerinin önüne geçme yöntemi de işte yukarıda! Biz, şikayet edeceğiz, hem de resmi yollarla çünkü kimse sokakta kedi, köpek beslememize karışamaz.

4-) Koyduğum mama, su kaplarını, yuvaları atıyorlar, bu konuda ne yapabilirim?

”Bizim mamaları diyorum, hakim bey, götlü Ahmet mi yiyor?”

Mama, su kaplarının, kedi, köpek evlerinin atılması halinde ise, TCK madde 151 uyarınca mala zarar verme suçu gündeme gelecektir. Bu halde öncelikle yapan şahsı tespit etmeye çalışın. Tespit ettikten sonra ise mümkünse, yakalayabilirseniz, mama, su kaplarını, kedi, köpek evlerini atarken görüntü alın. Akabinde olayı özetler dilekçenize ses ya da görüntü kaydını ekleyip savcılığa şikayette bulunun. Eğer ses ya da görüntü kaydınız yoksa dilekçenizde tanık gösterin. Aşağıda ilgili maddeyi ekliyorum;

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 • Oha, yalnız Madde 151’in ikinci kısmı böğrüme saplandı, çok yazık. Bugünkü konumuza odaklı kalmaya çalışarak, diyorum ki; eğer para/emek harcadığınız yuvalar, mamalar, mama kapları atılırsa sineye çekmeyin! Yaptırımı var, şikayet edin!

5-)Site içinde tasmalı ya da tasmasız köpek gezdirebilir miyim?

”Ahmet’in ayakkabılarını çiğnememe sözüyle sitede gezebilir miyiz, hakim bey? Hemen şindi ama”

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca evcil hayvanınızı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla, sahiplendiğiniz tehlikeli hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında çevreye vereceği zararı önleyecek şekilde mutlaka ağızlığını takmakla ve kontrolünde tasma ile dolaştırmakla yükümlüsünüz. Aksi halde Kabahatler Kanunu’na göre para cezasına hükmedilebilir.

Ayrıca 5327 sayılı kanunu 177 maddesi gereğince; “gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” 

Bu sebeple evcil hayvanınızı kamuya açık alanlarda tasmalı olarak gezdirmekle yükümlüsünüz.

”Tamam tasmayla da olur.”

Site içinde tasmalı köpek gezdirme konusunda birinci soruya verdiğim yanıt geçerlidir. Diğer kat maliklerine rahatsızlık vermemeniz ve yönetim planında bu yönde bir yasak olmaması halinde köpeğinizi tasmalı olarak sitede gezdirebilirsiniz. Tasmasız gezdirme konusunda ise üçüncü soruya verilmiş yanıt geçerlidir.

 • Ben ne anladım? Normal şartlarda yönetim planında böyle bir madde yoksa kimse sitede köpek gezdiremezsin diyemez. Yönetim planına nasıl bakacağımızı burada Aslı Hanım anlatmıştı. Eğer, böyle bir şikayet alıyorsanız öncelikle yönetim planına bakın ve eğer madde yoksa ” sana nek” diyebilirsiniz. Madde varsa da ya sitede gezdirmekten vazgeçeceksiniz ya da ” İyi tamam git dava aç o zaman, beni rahatsız etme.” diyeceksiniz. Gitsin, davasını açsın, uğraşsın. Davayı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu da söylemeden geçmeyeyim.

Sokakta Kedi, Köpek Beslemek Suç Mu?

Açtığım başlıktan kendim utandım, neyse. Görüyoruz ki suç değil.

Yukarıdaki temel soruların dışında da yüreği güzel, komşuları götlü bir okuyucumun derdini de danıştım Avukat Hanım’a. Okuyucum yaşadığı durumu instagram hesabıma mesaj atarak bana iletti. Ben de size özetleyeyim ; Neymiş efendim? Okuyucum, sokaktaki kedileri beslediği için kediler apartmanın etrafına doluşuyormuş. Sonra da komşuların arabalarının üstünde yürüyorlarmış ve arabalar çiziliyormuş :(((((((((( Yazıkkkk.

”Senin parça boyalı arabanı kim ne yapsın Ahmet?”

Ya, ben şoke oldum. Şikayete bakın allah aşkına! O sokakta arabanın bir kediden daha çok yeri, hakkı olduğuna kim, sizi nasıl inandırdı? Ben hayretler içerisindeyim. Avukat Hanım’a durumu aktardım. O da dedi ki; ”Tamam o zaman, sokaktaki kedilerin arabaları çizdiğini ispatlayarak, KEDİLERE dava açsınlar.” dıdışkdlşkfdlşkfdşlksdflşk. Araba çizme mevzusu olsa dahi ki aklı selim bir kişi buna da pek ihtimal vermez. Kedileri besleyen kişinin bu konuda hiçbir sorumluluğu yok ve sokaktaki hayvanları beslememizin önüne geçen hiçbir yasa da yok! Aynı şekilde, burada kedi besliyorsunuz, kedi de bahçeye kaka yapıyor diyen kişiler de bahçesine kaka yapan ”kedilere” dava açabilirler o zaman 😀 Sen besleme de gelmesinler gibi bir talepte bulunmaya hakları yok.

Sonuç olarak, kimsenin bizleri şikayetle, hakaretle taciz etme hakkı yok. Herhangi bir rahatsızlığı olan kişi ispatıyla birlikte dava açma hakkına sahiptir. ”Git, dava aç beni rahatsız edemezsin.” diyeceğiz. Rahatsız etmeye devam ederlerse de yukarıda Avukat Hanım’ın anlattığı gibi biz şikayet edeceğiz.

Benim kafam netleşti, umarım sizin de aklınızda soru kalmamıştır.

Eğer kaldıysa, aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız, sorulan soruları ben Avukat Hanım’a iletip cevapları paylaşırım.

Ya da bir sonraki hav hukuk miyav yazısı için önerilerini de yazabilirsiniz.

Şimdilik kediyle kalın,

Size ihtiyacı olan her kediyle,

Ahmet’ten uzak!

”Son olarak mümkünse yaş mamaların ücretsiz olmasını rica ediciim hakim bey.”

 

160

70 Responses

 1. şevval
  9 Şubat 2019
  • suzionline
   9 Şubat 2019
 2. Hamza
  11 Şubat 2019
  • suzionline
   11 Şubat 2019
 3. Hülya
  10 Nisan 2019
  • suzionline
   11 Nisan 2019
 4. Melek
  16 Temmuz 2019
 5. ozione
  24 Temmuz 2019
  • suzionline
   25 Temmuz 2019
 6. aybüke
  2 Eylül 2019
  • suzionline
   2 Eylül 2019
 7. Seher
  6 Eylül 2019
 8. Anonim
  6 Eylül 2019
 9. Anonim
  6 Eylül 2019
 10. Anonim
  6 Eylül 2019
 11. Seher
  6 Eylül 2019
  • suzionline
   9 Eylül 2019
 12. Merve
  20 Eylül 2019
  • suzionline
   20 Eylül 2019
 13. önder
  19 Ekim 2019
 14. Sade
  28 Ekim 2019
  • suzionline
   28 Ekim 2019
 15. Sade
  28 Ekim 2019
  • suzionline
   28 Ekim 2019
 16. Meliha Tolon
  26 Kasım 2019
 17. Ayhan Yazar
  28 Kasım 2019
  • suzionline
   29 Kasım 2019
 18. Mehmet
  30 Ocak 2020
  • suzionline
   31 Ocak 2020
 19. ali zor
  2 Mayıs 2020
 20. Selen
  11 Mayıs 2020
 21. Hakan
  11 Mart 2021
  • suzionline
   11 Mart 2021
 22. Murat Karcıoğlu
  12 Mart 2021
 23. Ezgi
  19 Mart 2021
 24. Alev
  24 Nisan 2021
  • suzionline
   28 Nisan 2021
 25. Doğan
  9 Mayıs 2021
  • suzionline
   20 Mayıs 2021
 26. Ahmet
  19 Mayıs 2021
  • suzionline
   20 Mayıs 2021
 27. Giray tarhanlı
  20 Mayıs 2021
  • suzionline
   20 Mayıs 2021
 28. Alev
  21 Mayıs 2021
  • suzionline
   21 Mayıs 2021
 29. Aslı
  23 Haziran 2021
 30. Sema Nas
  24 Haziran 2021
 31. Zeliha
  5 Temmuz 2021
 32. Nilgün Caniikoğlu
  30 Temmuz 2021
 33. Tuline
  10 Ağustos 2021
 34. Ayten süalp
  16 Ağustos 2021
 35. Sevcan
  27 Ağustos 2021
 36. Hakan
  20 Eylül 2021
 37. Akın Aydın
  10 Ekim 2021
 38. Gülşen
  24 Ekim 2021
 39. Begüm
  5 Kasım 2021
 40. ismini vermek istemeyen
  22 Ocak 2022
 41. Levent
  23 Mayıs 2022
 42. Neslihan
  7 Haziran 2022
 43. Fadime Yalçın
  8 Haziran 2022
 44. Bengisu
  12 Kasım 2022
 45. Cemile A.
  20 Ocak 2023
 46. Nil
  30 Ocak 2023
 47. Avukat
  3 Ağustos 2023
 48. Öğretmen
  19 Ağustos 2023
 49. Defender
  3 Eylül 2023
 50. Serpil
  30 Eylül 2023
 51. Avrupalıbiri
  25 Ocak 2024
 52. Sabo
  23 Mart 2024
 53. Murat
  29 Mart 2024

Yorumunuzu Yazabilirsiniz